> Uz sākumu


Bioloģijas spēles

Ķīmijas spēles

Matemātikas Spēles

Fizikas spēles

Informācija


Meklēšana


Noteikumi spēlei Barošanās ķēdes mežā
jeb
BON APPETIT


-Spēlētāju skaits: 2-6
-Spēles ilgums: 30-40 min


-Spēles komplektā:
spēles laukums


108 kartiņas ar augu un dzīvnieku attēliem


-Sagatavošanās spēlei
Uz laukuma tam paredzētajās vietās novieto kartiņas ar attēliem uz leju.
-Spēles mērķis
Noslēdzot pēc iespējas vairāk barošanās ķēdes, savākt vislielāko punktu skaitu.

-Sagatavošanās spēlei
1. Katrs spēlētājs paņem no kaudzītes sev 4 kartiņas, kuras tur rokās tā, lai pārējie tās neredzētu.
2. Iepazīstas ar punktu skaitīšanas principu – par katru noslēgto barošanās ķēdi spēlētājs saņem tik lielu punktu skaitu, cik kartiņu ir dotajā ķēdē.


3. Spēlētāji iepazīstas ar varbūtējām barošanās ķēdēm, kas attēlotas uz spēles laukuma. Jāņem vērā, ka katra barošanās ķēde sākas ar organisko vielu ražotājiem – augiem, no kuriem pārtiek augēdāji dzīvnieki, kurus, savukārt, patērē pirmās, otrās vai trešās pakāpes gaļēdāji dzīvnieki. Tam jāseko līdzi, aizpildot ķēdes, lai, piemēram, neveidotos ķēde, kurā pele pārtiek no vanagiem.    

Dzīvnieku kartiņu augšējā stūrī simboliski parādīts, ar ko katrs barojas.4. Izvēlas spēlētāju, kurš uzsāks spēli.

-Spēles gaita
Sava gājiena laikā spēlētājs var izvietot uz laukuma 1-3 kartiņas. Kartiņas var novietot jau iesāktās barošanās ķēdēs, tās turpinot, vai iesākt jaunu barošanās ķēdi, izliekot augšējā rindā kartiņu ar auga attēlu.


Gājiena beigās spēlētājs no kartiņu kaudzītes uz spēles laukuma paceļ jaunas kartiņas tā, lai viņam rokās vienmēr būtu 4 kartiņas.


Spēlētājs var turpināt cita spēlētāja iesāktās barošanās ķēdes veidošanu. Ja spēlētājs novieto barības ķēdē pēdējo noslēdzošo kartiņu, viņš visas kartiņas, kas uzliktas minētajā barības ķēdē, noņem un novieto sev blakus uz galda (spēles noslēgumā par katru kārti viņš saņems 1 punktu). Atbrīvoto barības ķēdi uz laukuma spēlētāji var sākt aizpildīt no jauna.


-Spēles nobeigums
Spēle ir beigusies, kad ir beidzies spēlei atvēlētais laiks vai arī beigušās uz laukuma izvietojamās kartiņas.
Spēlētāji saskaita punktus. Par uzvarētāju kļūst spēlētājs ar vislielāko punktu skaitu.

-Ko dod spēle
Veido izpratni par augu un dzīvnieku daudzveidību, barošanās ķēdēm mežā. Copyright NORDIC GROUP © 2011

   -.-