> Uz sākumu


Bioloģijas spēles

Ķīmijas spēles

Matemātikas Spēles

Fizikas spēles

Informācija


Meklēšana

Noteikumi spēlei
ELEKTRIĶI 1


-Spēlētāju skaits: 2 – 4
-Spēles ilgums: 25 – 30 min

-Spēles komplektā ietilpst:

 > spēles laukums


 > kartītes:
1 baterijas kartīte25 kartītes ar taisniem vadiem25 kartītes ar līkumu


25 kartītes ar sazarojumu uz trim virzieniem1 spuldzītes kartīte

-Spēles mērķis
Izveidot elektrisko ķēdi, lai ieslēgtu spuldzīti, kas atrodas laukuma centrā.


-Sagatavošanās spēlei

Uz horizontālas virsmas izklāj spēles laukumu.
Laukuma centrā novieto kartīti ar spuldzītes attēlu.


Ķēdes posmu kartītes sajauc un novieto kaudzītē ar attēlu uz leju.


-Spēles uzsākšana
Katram spēlētājam izdala 3 kartītes. Atlikušās kartītes novieto uz spēles laukuma ar attēlu uz leju.
Iedalītās kartītes katrs spēlētājs tur rokās un cenšas pārējiem spēles dalībniekiem tās nerādīt.
Spēli uzsāk spēlētājs, kurš atrodas pa kreisi no kartīšu dalītāja.

-Spēles gaita
Spēlētājs, kurš veic gājienu, katrreiz novieto baterijas kartīti uz sava spēles uzsākšanas lauciņa. Tas nozīmē, ka viņa ķēde gājiena laikā ir ieslēgta.


Gājiena laikā spēlētājs var veikt sekojošās darbības:
1. Pirmo kartīti spēlētājs novieto pie savas baterijas kartītes.


2. Katrā nakamajā gājienā spelētājs uz spēles laukuma novieto vienu kartīti ar vadu, lai tā loģiski sakristu ar jau citu uz galda savu novietoto kartīti.


3. Pēc kartītes novietošanas spēlētājs paceļ jaunu kartīti no neizmantoto kartīšu kaudzītes un pievieno savām kartītēm. Nākamais spēlētājs savu gājienu drīkst uzsākt, kad iepriekšējais spēlētājs savu gājienu ir beidzis un nodod viņam baterijas kartīti.

4. Ja spēlētājam nav kartītes, ko novietot uz laukuma, viņš var vienu kartīti no rokām novietot neizmantoto kartīšu kaudzītes apakšā un pacelt jaunu kartīti.

-Spēles nobeigums
Spēle ir beigusies, kad ir beidzies spēlei atvēlētais laiks vai arī kad kādam spēlētājam ir izdevies pieslēgt spuldzīti.


Noteikumi spēlei
ELEKTRIĶI 2

-Spēlētāju skaits: 2 – 4
-Spēles ilgums: 30 – 40 min


-Spēles komplektā ietilpst:

 > spēles laukums


 > kartītes:
1 baterijas kartīte25 kartītes ar taisniem vadiem25 kartītes ar līkumu


25 kartītes ar sazarojumu uz trim virzieniem10 kartītes ar ampērmetriem10 kartītes ar rezistoriem


10 kartītes ar spuldzītēm > 12 misijas kartītes:
6 – virknes slēguma veidošanai6 – paralēlslēguma veidošanaiElektriskajās ķēdēs patērētājus saslēdz virknes slēgumā vai paralēlslēgumā. Spēlē lieto kartītes ar strāvas avota, spuldzītes, ampērmetra, rezistora un vadu attēliem.-Spēles mērķis:
Saslēgt misijā aprakstīto elektrisko ķēdi.


-Sagatavošanās spēlei
Uz horizontālas virsmas izklāj spēles laukumu.
Ķēdes posmu kartītes, ampērmetru, spuldzīšu un rezistoru kartītes sajauc kopā un novieto kaudzītē ar attēlu uz leju.

Sajauc misijas kartītes un katrs spēlētājs izvelk no kaudzītes kādu no misijām, kas viņam būs jārealizē spēles laikā. Savu misiju spēlētājs patur noslēpumā līdz pašām spēles beigām.

-Spēles uzsākšana

Katram spēlētājam izdala 5 kartītes. Atlikušās kartītes novieto uz spēles laukuma ar attēlu uz leju.
Iedalītās kartītes katrs spēlētājs tur rokās un cenšas pārējiem spēles dalībniekiem tās nerādīt.
Spēli uzsāk spēlētājs, kurš atrodas pa kreisi no kartīšu dalītāja. Nākamais spēlētājs savu gājienu drīkst uzsākt, kad to ir pabeidzis iepriekšējais spēlētājs.

-Spēles gaita
Spēlētājs, kurš veic gājienu, katrreiz novieto baterijas kartīti uz sava spēles uzsākšanas lauciņa. Tas nozīmē, ka viņa ķēde gājiena laikā ir ieslēgta.

1. Pirmo kartīti spēlētājs novieto pie savas baterijas.

2. Nākošā gājiena laikā spēlētājs var veikt kādu no sekojošām darbībām atbilstoši misijas kartītē saņemtajam uzdevumam:
• Novietot uz spēles laukuma vienu kartīti ar vadu, ampērmetru, rezistoru vai spuldzīti. Novietojot jaunu kartīti, jāskatās, lai tā loģiski sakristu ar citu uz galda novietotu kartīti. Pēc kartītes novietošanas spēlētājs paceļ jaunu kartīti no neizmantoto kartīšu kaudzītes un pievieno savām kartītēm.

• Novietot vienu savu kartīti neizmantoto kartīšu kaudzītes apakšā un pacelt jaunu kartīti.

• Iemainīt vienu savu kartīti ar citu spēlētāju. Iemainīto kartīti uz galda drīkst uzlikt tikai nākamā gājienā.

3. Seko nākamā spēlētāja gājiens.

4. Ja kāds spēlētājs ampērmetra kartīti pieslēdzis nepareizi – nav ievērojis polaritāti, viņam jāiemaisa visas uzņemtās kartītes atpakaļ kaudzē un jāsāk spēle no sākuma, paņemot 5 jaunas kartītes.

-Spēles nobeigums

Spēle ir beigusies, kad ir beidzies spēlei atvēlētais laiks vai arī kāds no spēlētājiem ir realizējis savu misiju: saslēdzis pareizu elektrisko ķēdi.
Noteikumi spēlei
ELEKTRIĶI 3

-Spēlētāju skaits: 2 - 4
-Spēles ilgums: 30 – 40 min

-Spēles komplektā ietilpst:

 > spēles laukums


 > kartītes:
spēles kartītes- kontaktligzdasspēles kartītes - jaudas vērtībasspēles kartītes - elektriskās ierīces ar
norādītām jaudas vērtībām


spēles kartītes - jaudas skaitītāji


-Spēles mērķis
Dzīvokļa elektrotīklā pieļaujamais elektriskās strāvas stiprums ir 16 A,  spriegums 220 – 230 V. Līdz ar to kopējā maksimāli pieļaujamā elektroierīču jauda ir 3600 W. Ja elektrotīklā ieslēgto elektroierīču kopējā jauda pārsniedz 3600 W, elektroenerģijas padeve dzīvoklim automātiski tiek pārtraukta.
Spēlē jāpieslēdz elektroierīces elektrotīklam, nepārsniedzot maksimāli atļauto jaudu.

-Sagatavošanās spēlei

Uz horizontālas virsmas izklāj spēles laukumu.
Katram spēlētājam izdala kartīti ar jaudas skaitītāju, kuru spēlētājs novieto uz sava spēles uzsākšanas lauciņa.


Visas kartiņas sajauc un vienā kaudzītē ar attēlu uz leju novieto uz galda.


-Spēles uzsākšana
Katram spēlētājam izdala 6 kartītes. Atlikušās kartītes novieto uz spēles laukuma ar attēlu uz leju.
Iedalītās kartītes katrs spēlētājs novieto sev priekšā ar attēlu uz augšu.
Spēli uzsāk spēlētājs, kurš atrodas pa kreisi no kartīšu dalītāja. Nākamais spēlētājs savu gājienu drīkst uzsākt, kad to ir pabeidzis iepriekšējais spēlētājs.

-Spēles gaita
1) Uzsākot spēli, kā pirmo kartīti spēlētājs var novietot kartīti ar kontaktligzdām un kontaktdakšu jaudas skaitītāja priekšā vai tikai jaudas vērtības kartīti blakus jaudas skaitītājam.


Kartītes ar kontaktligzdām dod iespēju spēles laikā „pieslēgt” kartītes ar elektroierīcēm.
Jaudas kartītes novietošana spēles laikā dod iespēju uz spēles laukuma novietot elektroierīci vai elektroierīces, kuru kopējā jaudas summa nepārsniedz pie jaudas skaitītāja novietoto jaudas kartīšu summas vērtību.
Beidzot gājienu, spēlētājam jāpaņem jauna kartīte, lai vienmēr spēlētāja priekšā pēc gājiena būtu 6 kartītes.

2) Gājiena laikā spēlētājs var veikt kādu no sekojošām darbībām:

• novietot uz laukuma kartīti ar kontaktligzdām un kontaktdakšu. Jaunu kartīti novieto  blakus jau novietotai kartītei, lai tā loģiski sakristu ar citu uz laukuma novietotu kartīti;

• novietot kartīti ar jaudas vērtību blakus savam jaudas skaitītājam, tādejādi palielinot iespēju pieslēgt elektroierīces ar lielāku jaudu (maksimālā ir 3600 W);

• novietot kartīti ar elektrisko ierīci. Šādu kartiņu uz laukuma drīkst izvietot tā, lai tā loģiski sakristu ar kontaktligzdu. Spēlētājam jāseko līdzi savu elektroierīču jaudai. Kartīti ar elektroierīci drīkst uzlikt tikai tad, ja ir sakrāta tai nepieciešamā jauda;

• novietot vienu savu brīvo kartīti neizmantoto kartīšu kaudzītes apakšā un pacelt jaunu kartīti;

• samainīt vienu savu brīvo kartīti ar cita spēlētāja kartīti, gājiena laikā abpusēji vienojoties. Iemainīto kartīti uz laukuma drīkst uzlikt tikai nākamā gājienā;

• samainīt savu uz laukuma novietoto kartīti ar elektrisko ierīci pret citu kartīti ar elektroierīci vai kartīti ar kontaktligzdām un kontaktdakšu.PAREIZINEPAREIZI
PAREIZINEPAREIZI4) Ja spēlētājam pieslēgto elektroierīču kopējā jauda pārsniedz sakrāto jaudas vērtību summu, tad ir jānoņem pēdējā uzliktā kartīte un jāizlaiž divi gājieni.


-Spēles nobeigums
Spēle ir beigusies, kad ir beidzies spēlei atvēlētais laiks vai arī uz laukuma ir izvietotas visas iespējamās kartiņas.
Spēles uzvarētājs ir spēlētājs, kurš pieslēdzis elektriskās ierīces ar vislielāko kopējo jaudu, bet nepārsniedzot 3600 W.

Copyright NORDIC GROUP © 2011

   -.-