> Uz sākumu


Bioloģijas spēles

Ķīmijas spēles

Matemātikas Spēles

Fizikas spēles

Informācija


Meklēšana

Noteikumi spēlei JUMIĶIS

-Spēlētāju skaits: 2 - 4
-Spēles ilgums: 30 - 40 min

-Spēles komplektā:
 > spēles laukums


 > kartiņas figūru izvietošanai (20 gab.)


 > spēles figūras (4·10 taisnstūri, 4·10 dažādmalu taisnleņķa trijstūri, 4·10 kvadrāti, 4·10 vienādsānu taisnleņķa trijstūri) > četri spēles kauliņi punktu skaitīšanai


-Spēles mērķis
Uzvar spēlētājs, kurš savāc lielāko punktu skaitu, kas tiek piešķirti par izveidoto figūru skaitu un izveidotajām figūrām ar lielāko laukumu.

-Sagatavošanās spēlei
Katrs spēlētājs nosēžas savā laukuma malā. Ja spēlētāji ir divi, tad pretējās laukuma pusēs. Spēlētāji iepazīstas ar laukuma iekārtojumu. Tas sastāv no piecām daļām; trijstūra formas laukuma daļā no dotajām spēles figūrām tiks veidoti trijstūri; paralelograma formas laukuma daļā no dotajām spēles figūrām tiks veidoti paralelogrami, kas nav taisnstūri; trapeces formas laukuma daļā no dotajām spēles figūrām tiks veidotas trapeces; taisnstūra formas laukuma daļā no dotajām spēles figūrām tiks veidoti taisnstūri vai kvadrāti; patvaļīga daudzstūra formas laukuma daļā no dotajām spēles figūrām tiks veidoti patvaļīgi daudzstūri.

Spēlētāji iepazīstas ar kartiņām figūru izvietošanai. Atbilstoši informācijai uz šīs kartiņas spēlētājs veiks gājienu - izvietos vienu no savas krāsas figūrām iekrāsotajā laukuma daļā. Kartiņa katram spēlētājam norāda citu laukuma daļu, izņemot centrā esošo.
Spēlētāji iepazīstas ar to, kā spēlē tiks noteikts izveidotās figūras veids: ja divām vienas krāsas figūrām ir vairāk kā viens kopīgs punkts, tās „saplūst” un veido jaunu figūru. Piemēram, divi vienas krāsas trijstūrīši, kas novietoti tā, ka tie savienojas ar vienāda garuma malām, jāskaita kā viens trijstūris, bet divi trijstūrīši, kuriem kopīgas ir dažāda garuma malas veido ieliektu četrstūri. Ja diviem trijstūriem ir kopīgs tikai viens punkts, tos skaita kā divus trijstūrus. Ja vienas krāsas taisnstūris un kvadrāts salikti tā, tad tiek iegūts ieliekts sešstūris.


1. fig. 2. fig. 3. fig. 4. fig.

Spēlētāji iepazīstas ar punktu skaitīšanas kārtību:
Par katru pabeigtu un laukuma daļai atbilstošu figūru - 1 punkts.
Par figūru ar lielāko laukumu starp viena veida (trijstūri; taisnstūri; paralelogrami, kas nav taisnstūri; trapeces; daudzstūri) figūrām - 10 punkti.
Par figūru ar lielāko laukumu starp visām figūrām kopumā tiek iegūti papildus 10 punkti.

Katrs spēlētājs saņem visas vienas krāsas spēles figūras – 10 vienādsānu taisnleņķa trijstūrus, 10 dažādmalu taisnleņķa trijstūrus, 10 kvadrātus, 10 taisnstūrus.
Katram spēlētājam tiek izdalītas 3 kartiņas figūru izvietošanai. Pārējās kartiņas figūru izvietošanai paliek laukuma malā aizklātā veidā, sakārtotas kaudzītē.

-Spēles gaita
Izlozē, kurš pirmais sāk spēli. Pārējie izdara gājienus pulksteņa rādītāja virzienā.
Gājiena laikā spēlētājs izvēlas figūru un laukumu, kurā to novietos, izmantojot vienu no trim viņam izdalītajām kartiņām figūru izvietošanai. Novieto izvēlēto spēles figūru, bet kartiņu figūru izvietošanai noliek kartiņu kaudzītes apakšā  un paņem virsējo no izvietošanas kartiņām (spēlētāja rīcībā visu laiku ir 3 izvietošanas kartiņas).
Seko nākošā dalībnieka gājiens. Spēle ir beigusies, kad visas spēles figūras ir izvietotas. Saskaita punktus atbilstoši punktu skaitīšanas kārtībai.

-Spēles nobeigums
Spēle ir beigusies, kad ir izspēlētas visu dalībnieku spēles figūriņas.

-Ko dod spēle
Veido izpratni par laukuma aprēķināšanu daudzstūriem, par figūrām un to veidiem, par figūru īpašībām un to savstarpējo novietojumu.
Copyright NORDIC GROUP © 2011

   -.-