> Uz sākumu


Bioloģijas spēles

Ķīmijas spēles

Matemātikas Spēles

Fizikas spēles

Informācija


Meklēšana

Noteikumi spēlei MEŽS

-Spēlētāju skaits: 2-6
-Spēles ilgums: 20 - 50 min
 
-Spēles komplektā:

spēles laukums

 
270 gab. sakarību kartiņas
zivis, rāpuļi, abinieki - 44 kartiņas sarkanā krāsā
zīdītāji- 58 kartiņas brūnā krāsā

gliemji, tārpi, posmkāji - 46 kartiņas zaļā krāsā
putni- 36 kartiņas zilā krāsā

augi - 49 kartiņas pelēkā krāsā
sēnes, ķērpji, sporaugi- 37 kartiņas dzeltenā krāsā
6x30 gab. spēles kauliņi (6 atšķirīgas krāsas, katra 30 gab.)

12 gab. misiju kartiņas-Sagatavošanās spēlei
Sakarību kartiņas jāsajauc un jānovieto vienā kaudzītē uz spēles laukuma. Spēlējot var izmantot visas sakarību kartiņas vai tikai atsevišķu tematu, piemēram, tikai zīdītāju kartiņas.

Katram spēlētājam izdala 5 sakarību kartiņas un 5 izliek uz galda atvērtā veidā.


Katrs spēlētājs izlozē misijas kartiņu. Ja spēlē piedalās 2-4 dalībnieki, tad katram var iedot divas misijas kartiņas. 

-Spēles mērķis
Izpildīt savu misiju vai misijas, t.i., savienot ar iespējamo sakarību ceļiem divus norādītos lauciņus. Uz katra ceļa ir pieļaujamas divas joslas jeb uz katra ceļa paralēli savus ceļas posmus (kauliņus) drīkst izvietot vienlaicīgi divi spēlētāji. 


Ceļu var izvietot tad, ja spēlētājs ir sakrājis atbilstošu daudzumu ar sakarībām, kas ir savstarpēji patiesas.-Sakarību paraugi
Spiedumā obligāti jābūt teikuma priekšmetam!

Piemēram,
dzenis – ligzdo koku dobumos – barojas ar kukaiņiem un augu sēklām – knābis piemērots koku stumbru kalšanai
pīlādzis – augs – oranžas ogas – fotosintēze

Tātad redzam, ka sakarība veidota no 4 spriedumiem un uz spēles laukuma var izvietot 4 spēles kauliņus tiem paredzētajās vietās. Nevar likt 4 spēles kauliņus 2;3;5 vai 6  sakarībām paredzētajās vietās.
                   NEPAREIZISavukārt šādu sakarību gadījumā dalībniekam jānosauc arī dzīvnieka piemērs:

*meža putns- ligzdo koku dobumos – barojas ar kukaiņiem un augu sēklām (jo ne visi meža putni ligzdo koku dobumos)

*rāpulis – indes zobi – ēd peles, kurmjus, gliemjus (jo ne visiem rāpuļiem ir indes zobi)


-Spēles gaita
Izlozē, kurš spēlētājs uzsāks spēli. Pārējie spēli turpinās pulksteņrādītāja virzienā.

Katrs gājiens sastāv no 2 fāzēm:

1. Spēlētājs izvēlas un paņem sev divas no kopējām atvērtajām sakarību kartiņām. Pacelto kartiņu vietā jāatver divas jaunas tā, lai uz galda vienmēr atrastos 5 atvērtas sakarību kartiņas. Nevar paņemt vienu vai trīs kartiņas.

2. Ja spēlētājs var izvietot gatavu sakarību virknīti uz ceļa, tad sava gājiena laikā viņš to var darīt. Sakarību virknītei jāatbilst ceļa garumam. Vienā reizē izbūvējams ceļa garums ir no krustojuma līdz krustojumam vai līdz pagriezienam. Krustojumi un pagrieziena lauciņi ir apvilkti ar gaiši zaļu apli. Ja dalībnieks sava gājiena laikā neizliek kartiņas, tās viņam krājas.


Uzmanību! Par vienu ceļa posmu tiek uzskatīts ceļa gabals no viena šāda apaļā lauciņa līdz nākamajam lauciņam. Tā, piemēram, ceļa garums no kurmja (augšējā kreisajā stūrī) līdz tritonam būs trīs posmus garš, tātad tā nosegšanai nepieciešama sakarību ķēdīte, kas sastāv no trim savstarpēji atbilstošām sakarībām. Savukārt, ceļa garums no tritona  līdz ūdensmērītājam  būs sešus posmus garš, tātad nepieciešama sešu sakarību ķēdīte.


Ja pietrūkst kartiņu, lai pabeigtu spēli, respektīvi, visas kartiņas izņemtas spriedumu veidošanai, tad izlietotās vēlreiz sajauc un liek kaudzītē no jauna. 

-Misiju paraugi


-Spēles nobeigums
Spēle ir beigusies, kad ir beidzies spēlei atvēlētais laiks vai arī kāds no dalībniekiem ir izpildījis savu misiju, vai arī ja neviens no spēlētājiem vairs nevar izvietot nevienu ceļu uz spēles galda.


-Ko dod spēle
- izpratni par organismu daudzveidību un pazīmēm, to savstarpējo saistību;
- spēles elementi rosina domāt un aizrauj.Copyright NORDIC GROUP © 2011

   -.-