> Uz sākumu


Bioloģijas spēles

Ķīmijas spēles

Matemātikas Spēles

Fizikas spēles

Informācija


Meklēšana

Noteikumi spēlei
SILTUMS


-Spēlētāju skaits: 2 – 4
-Spēlētāju vecums: 14 +
-Spēles ilgums: 30-40 min

-Spēles komplektā ietilpst:

 > spēles laukums > kartītes:
56 vērtību kartītes32 vielas stāvokļu kartītes10 kartītes, kas norāda, ka spēlētājam
pienākas Bonus kartīte
10 Bonus kartītes

 > 4x2 spēlētāju kauliņi

 > 4 tabulas „Vielu raksturlielumi siltumprocesos” 
*ieteicams pirms spēles izdrukāt  >>>ŠEIT<<<


 > laukums punktu skaitīšanai 
*ieteicams pirms spēles izdrukāt >>>ŠEIT<<<
-Spēles mērķis
Pēc iespējas ātrāk nonākt līdz vielas nosaukumam (tā, lai visa vielas līkne būtu aizpildīta).

-Sagatavošanās spēlei

• Uz horizontālas virsmas izklāj spēles laukumu.
• Vērtību, vielas stāvokļu un  kartītes samaisa un ar attēlu uz leju novieto vienkopus uz galda. Atsevišķā kaudzītē novieto Bonus kartītes ar jautājumu uz leju.


• Katrs spēlētājs saņem vienu tabulu „Vielu raksturlielumi siltumprocesos”.

• Katrs spēlētājs pēc brīvas izvēles vienu spēles kauliņu novieto uz spēles laukuma, no kura uzsāks spēli; otru spēles kauliņu novieto uz punktu skaitīšanas laukuma.


• Izlozē, kurš pirmais uzsāks spēli.

-Spēles gaita
1) Katrs spēlētājs no vērtību kartīšu kaudzītes paņem sev 3 vērtību kartītes un ērtības labad novieto tās uz tabulas atbilstošām vērtībām.Ja spēlētājs paceļ kartīti ar burtu B (Bonuskartīte) vai kartīti ar vielas stāvokļa nosaukumu, tad to novieto blakus savai tabulai.

2) Gājiena laikā spēlētājs var veikt kādu no sekojošām darbībām:
-    palikt ar kauliņu uz vietas un uz lauciņa, uz kura tas atrodas, novietot attiecīgo kartīti, kas atbilst dotajai līknes punkta vērtībai vai vielas stāvoklim (iegūst 1 punktu un atzīmē to punktu skaitīšanas laukumā);


- pārvietoties ar kauliņu par 1 lauciņu uz citu lauciņu līknes (horizontāli) vai procesa (vertikāli) ietvaros, uz kura, ja spēlētājam rokās ir kartīte, kas der šim lauciņam, viņš to var novietot (iegūst 1 punktu un  atzīmē to punktu skaitīšanas laukumā);


- ja tuvākais lauciņš ir aizņemts ar cita spēlētāja kauliņu, tad drīkst savu kauliņu pārlikt uz nākamo brīvo lauciņu;

- ja uz tuvākā lauciņa ir jau uzlikta kartīte, tad savu kauliņu uz tā drīkst uzlikt, bet kartīti uzlikt nedrīkst;

- iemainīt vienu savu kartīti ar cita spēlētāja kartīti;

- izmantot bonus kartīti B, ja spēlētājam tāda ir. Spēlētājs no bonusa kartīšu kaudzītes paceļ vienu kartīti, izlasa jautājumu un sniedz atbildi uz to. Ja atbilde pareiza, tad spēlētājs saņem piedāvāto papildiespēju (bonusu) un 1 punktu; atbildot nepareizi, 1 punktu zaudē;

- izlaist gājienu, vienu savu kartīti noliekot atpakaļ kopējā kaudzītē un vietā paceļot jaunu.


3) Pēc katra gājiena spēlētājam jāseko līdzi, lai viņam rokās vienmēr būtu 3 kartītes. Ja spēlētājs sava gājiena laikā ir uz laukuma izvietojis kartīti, tad tās vietā viņam no kaudzītes jāpaceļ jauna kartīte.

4) Spēlētājs savu gājienu drīkst uzsākt, kad to ir pabeidzis iepriekšējais spēlētājs.

5) Ja spēles laikā atklājas, ka kāds no spēlētājiem ir uzlicis nepareizas vērtības kartīti, tad šo nepareizo kartīti noņem no laukuma un novieto atpakaļ kopējā kaudzītē:
- tam, kurš nepareizi novietojis kartīti, atņem 2 punktus;
- tam, kurš pamanīja šo kļūdu, piešķir 1 punktu.

-Spēles nobeigums
Spēle ir beigusies, kad ir beidzies spēlei atvēlētais laiks vai arī kad kāds no spēlētājiem uz kādas no līknēm pēdējais uzliek pareizo kartīti, tādējādi ir pareizi aizpildīta visa vielas līkne.
Spēles uzvarētājs ir tas, kurš pēdējais uz kādas no līknēm uzliek pareizo kartīti vai ir sakrājis visvairāk punktus.

Copyright NORDIC GROUP © 2011

   -.-