> Uz sākumu


Bioloģijas spēles

Ķīmijas spēles

Matemātikas Spēles

Fizikas spēles

Informācija


Meklēšana

Noteikumi spēlei
SKAPIS


-Spēlētāju skaits: 2-6
-Spēles ilgums: 40-60 min

-Spēles mērķis:
Veidot izpratni par vielu klasifikāciju.


-Spēles komplektā ietilpst:

> spēles laukums> 216 vielu kartītes


 
> 108 fasēto vielu kartītes


 
> 6 laboratorijas trauku kartītes


 

1.Uz laukuma atrodas laboratorijas skapis, kura plauktos spēlētāji izvietos vielu pudelītes, atbilstoši vielu klasēm: nemetāli, metāli, oksīdi, skābes, bāzes un sāļi.

2. Katram spēlētājam ir sava darba virsma vielu izvietošanai, kur spēlētājs izvieto no jauna paceltās kartītes. Pa darba virsmas pieciem lauciņiem kartītes pārvietojas no kreisās puses uz labo pusi.


3. Plauktā spēlētājam jāsavāc trīs viena veida vielas kartītes, lai tās varētu apmainīt pret jau safasētu to pašu vielu.


4. Uz laukuma atrodas nefasēto ķimikāliju veikals, safasēto ķimikāliju noliktava un ķīmisko atkritumu izgāztuve.
-Spēles varianti:

1. variants
Katrs spēlētājs izvēlas savu plauktu laboratorijas skapī. Uzdevums – aizpildīt savu plauktu, savācot no katras vielu klases pa vienai safasētās vielas kartītei.

2. variants

Katrs spēlētājs var ievietot safasētas vielas kartīti jebkurā skapja plauktā. Uzdevums – savākt maksimāli daudz safasēto ķīmisko vielu kartītes. Uzvar tas, kuram izdodas sakrāt visvairāk safasēto vielu kartītes no dažādām vielu klasēm.

3. variants

Spēle komandā. Katrs spēlētājs komandā var ievietot safasētas vielas kartīti jebkurā skapja plauktā. Uzdevums – savākt maksimāli daudz safasēto ķīmisko vielu kartītes un piepildīt laboratorijas skapi. Vairākas komandas sacenšas savā starpā. Uzvar tā komanda, kura pirmā aizpilda laboratorijas skapi.

-Sagatavošanās spēlei

Sajauc vielu kartītes un laboratorijas trauku kartītes, un novieto tās ar attēliem uz leju  nefasēto ķimikāliju veikala laukumā. Fasēto vielu kartītes novieto fasēto ķimikāliju noliktavas laukumā.-Spēles gaita
1.Katrs spēlētājs paceļ 5 kartītes no nefasēto ķimikāliju veikala laukuma un izvieto tās uz savas darba virsmas tam paredzētajās vietās, ar attēlu uz augšu, lai tās redzētu visi spēles dalībnieki. Ja kartīte ir laboratorijas trauks, tad šo kartīti spēlētājs novieto apgrieztā veidā, ar trauka attēlu uz leju.Turpmāk visas spēles gaitā kartītes no spēles darba virsmas tiek izspēlētas no labās puses.

2. Spēli uzsāk spēlētājs, kuram nav neviena ķīmiskā trauka un nav divu vienādu vielu kartīšu. Ja tādi ir vairāki, tad uzsācēju izlozē. Pēc tam gājienus veic pulksteņa rādītāja virzienā.


3. Gājiena laikā spēlētājs ņem no savas darba virsmas labās puses pirmās divas kartītes un pārvieto uz savu plauktu, atbilstoši vielas klasei. Ja pārvietojamā kartīte ir laboratorijas trauks, tad spēlētājs to var izspēlēt vai arī atlikt malā un izspēlēt savos nākamajos gājienos. Ja spēlētājs izspēlē laboratorijas trauku, tad to novieto laboratorijas skapja plauktā tam paredzētajā vietā.Ja uz darba galda virsmas kādai no divām pārvietojamajām vielām nav vietas (kopā ir trīs vietas katrai vielu klasei), tad tā ir jāatbrīvo, tur esošās vielas kartīti izmetot ķīmisko atkritumu izgāztuvē. Ja uz savas darba virsmas spēlētājs jau ir sakrājis divas vielas un nevēlas tās izmest, tad ķīmisko atkritumu izgāztuvē izmet pacelto vielas kartīti.

3.Atlikušās 3 kartītes brīvi var mainīt ar citiem spēles dalībniekiem pret kartītēm, kas atrodas uz viņu darba virsmas 5 kartītēm paredzētajā vietā. Iemainītās kartītes uzreiz ir jānovieto savā plauktā, abiem spēlētājiem, kas veikuši maiņu. Mainoties ar kartītēm, jānovērtē, vai tai ir vieta plauktā, jo maiņas brīdī no plaukta kartītes izmest nedrīkst. Maiņu piedāvā tikai spēlētājs, kuram ir gājiens.

4. Ja savā plauktā spēlētājs ir sakrājis 3 nefasēto vielu kartītes, tad tās viņš apmaina pret vielas kartīti no fasēto ķimikāliju noliktavas un novieto laboratorijas skapja plauktā atbilstoši vielu klasei.Divas iemainītās vielu kartītes izmet ķīmisko atkritumu izgāztuvē, bet vienu atstāj sev, lai spēles beigās varētu saskaitīt, cik vielu un no kādas vielu klases spēlētājs ir sakrājis.5. Gājiena noslēdzošajā fāzē spēlētājs sabīda darba virsmas kartītes pa labi, nemainot to secību. Tad paceļ jaunas nefasēto vielu kartītes un novieto uz darba virsmas no kreisās puses uz labo, nejaucot secību.


6. Tad gājienu uzsāk nākamais spēlētājs pulksteņa rādītāja virzienā.
-Spēles nobeigums

Spēle ir beigusies, kad ir beidzies spēlei atvēlētais laiks vai arī kāds no dalībniekiem, vai komanda ir izpildījusi uzdevumu.

-Ko dod spēle

• Grupējot vielas pēc sastāva, veidojas izpratne par vielu klasifikāciju: metāli, nemetāli, oksīdi, skābes, bāzes, sāļi.
• Spēlētāji iepazīst vielu reālo izskatu, krāsu, agregātstāvokli, bīstamības simbolus uz to etiķetēm, kas raksturo drošību, strādājot ar tām laboratorijā.

Copyright NORDIC GROUP © 2011

   -.-