> Uz sākumu


Bioloģijas spēles

Ķīmijas spēles

Matemātikas Spēles

Fizikas spēles

Informācija


Meklēšana

-Spēlētāju skaits: 2 - 6
-Spēles ilgums: 40 - 50 min

-Spēles komplektā:

 > spēles laukums


 > 450 spēles kartiņas (20 temati)


 > 180 (6·30) kauliņi - ceļa posmi


 > 12 misiju kartiņas-Spēles mērķis
Uzvar tas spēlētājs, kurš pirmais izpilda savu misiju vai misijas, t.i., izveido ceļu no viena Rīgas mikrorajona uz citu. Lai to paveiktu,  šie mikrorajoni jāsavieno ar savas krāsas kauliņu (ceļu posmu) nepārtrauktu virkni.

-Sagatavošanās spēlei
Spēlētāji iepazīstas ar spriedumu vai vienādību virknīšu paraugu (spēlējot vairākas reizes, paraugu var neizmantot).

Izvēlētā spēles kartiņu komplekta kartiņas sajauc un novieto vienā kaudzītē uz spēles laukuma aizvērtā veidā. Ieteicams vienā spēlē izmantot 4 - 8 tematu kartiņas (vienā spēlē izmantojamo kartiņu skaits ne lielāks par 150).

Katram spēlētājam izdala 5 spēles kartiņas no izvēlētā kartiņu komplekta, bet citas 5 spēles kartiņas izliek uz galda atvērtā veidā.
Katrs spēlētājs saņem vai izlozē misijas kartiņu. Ja spēlē piedalās 2 - 4 dalībnieki, tad katrs spēlētājs saņem divas misiju kartiņas.
-Spēles gaita
Izlozē, kurš spēlētājs uzsāks spēli. Pārējie spēli turpinās pulksteņrādītāja virzienā.

Katrs gājiens sastāv no divām fāzēm:
- Spēlētājs izvēlas un paņem divas no atvērtajām kartiņām. Pacelto kartiņu vietā spēles vadītājs vai pats spēlētājs noliek atvērtā veidā divas jaunas tā, lai uz galda vienmēr atrastos 5 atvērtas kartiņas.

- Ja spēlētājs ir sakrājis kartiņas, no kurām var izveidot vienādību vai patiesu spriedumu virknīti ar nepieciešamo garumu, viņš to izliek, lai pārējie spēlētāji to izvērtētu. Ja virknīte ir izveidota pareizi, spēlētājs ar savas krāsas kauliņiem uz spēles laukuma var izveidot ceļu no tik posmiem, cik kartiņas ir izveidotajā virknītē (par vienu ceļa posmu tiek uzskatīts ceļa gabals no viena punktiņa līdz nākamajam).
Vienā reizē izbūvējams ceļš ir vai nu no ceļa galapunkta līdz pirmajam krustojumam vai nu no krustojuma līdz citam krustojumam. Ceļa būvi var uzsākt no galapunkta vai jebkura krustojuma, bet nākamos posmus var būvēt tikai kā jau uzbūvētā ceļa turpinājumu (uz vienu vai otru pusi). Ja spēlētājs kārtējā gājiena laikā nevar izveidot nepieciešamā garuma virkni, šajā gājienā paņemtās spēles kartiņas tiek pievienotas jau esošajām (uzkrāto kartiņu skaits nav ierobežots).- Pareizi                                            - Nepareizi
       

Gājienu veic nākamais spēlētājs.

Uz katra ceļa ir pieļaujamas divas joslas jeb uz katra ceļa paralēli savus ceļa posmus (kauliņus) drīkst izvietot vienlaicīgi divi spēlētāji.

Vienādību/spriedumu virknīšu paraugi 

Piemēri pareizi izveidotai spriedumu virknītei ar garumu 3.


 


Piemērs nepareizi izveidotai spriedumu virknītei ar garumu 3.Piemērs pareizi izveidotai vienādību virknītei ar garumu 4.


-Spēles nobeigums
Spēle ir beigusies, kad kāds no dalībniekiem ir izpildījis savu misiju, vai arī ir beidzies spēlei atvēlētais laiks vai arī, ja neviens no spēlētājiem vairs nevar izvietot nevienu vienādību vai spriedumu virknīti.

-Ko dod spēle
Veido izpratni par patiesu spriedumu veidošanu dažādos matemātikas tematos.


Copyright NORDIC GROUP © 2011

   -.-