> Uz sākumu


Bioloģijas spēles

Ķīmijas spēles

Matemātikas Spēles

Fizikas spēles

Informācija


Meklēšana

Noteikumi spēlei
ZAĻĀ FABRIKA

-Spēlētāju skaits: 2 - 4 
-Spēles ilgums: 40 - 60  min

-Spēles komplektā:
Spēles laukums24 dažādas augu uzbūves  un tajos notiekošo procesu kartiņas (kopā 80)


20 bonus (zaļas) kartiņas


un 20 mīnus (sarkanas) kartiņas


4 spēles kauliņi (4 dažādās krāsās);

1 metamais kauliņš

4 x4 spēlētāju īpašuma žetoni


Norēķina žetoni

-Sagatavošanās spēlei
1. Visi noliek savus spēles kauliņus uz lauciņa "Sākums”. 
2. Atsevišķās kaudzītēs uz spēles laukuma novieto bonus kartiņas un mīnus kartiņas.


3. Katrs spēlētājs saņem 20 norēķina žetonus.
-Spēles mērķis
Veidot izpratni par augu uzbūvi un tajos notiekošajiem procesiem, izvietojot uz spēles galda attiecīgās kartiņas atbilstošajās vietās pie augu attēliem. Punktus saņem par jebkuru izvietotu kartiņu uz galda atbilstošajos laukumos.

-Spēles uzsākšana
1. Katrs spēlētājs saņem  septiņas augu uzbūves un tajos notiekošo procesu kartiņas.
2. Katrs spēlētājs uzmet metamo kauliņu, un tas, kuram ir vislielākais cipars, sāk. Tālāk spēlētāji iet pulksteņrādītāja virzienā. 

-Spēles gaita
Katrs gājiens sastāv no 3 fāzēm:
1. Spēlētājs met kauliņu un iet uz priekšu par tik daudz lauciņiem, kādu skaitli ir uzmetis. Mazo apli spēlētājs pēc savas izvēles var iet vēlreiz.


Mazais aplis
Lielais aplis
2. Ja spēlētāja kauliņš nonāk uz zilā laukuma, viņš var iegādāties attiecīgā auga sēklu un uzsākt šī auga audzēšanu. Sēklu var iegādāties par 3 norēķina žetoniem. Ja spēlētājs attiecīgo augu ir iegādājies, viņš uz šī auga novieto savu īpašuma žetonu.
Jāatceras, ka katram spēlētājam katrā gadalaika aplī atļauts iegādāties tikai vienu (!) augu, tātad maksimāli spēlētājam uz laukuma var piederēt 4 augi.


3. Ja spēlētājam pieder augs, sava gājiena laikā viņš var izvietot pie jebkura sava auga tur paredzētās kartiņas, ja viņam tādas ir rokās. Pēc kartiņu novietošanas uz laukuma spēlētājs no kaudzītes paceļ tik daudz kartiņas, lai atjaunotu 7 kartiņu skaitu rokās. Ja spēlētājam nav kādas kartiņas, ko novietot pie attiecīgā auga, tad sava gājiena laikā var piedāvāt citiem spēlētājiem kādu no savām kartiņām, apmaiņā pret sev nepieciešamo kartiņu. 


Seko nākamā spēlētāja gājiens.
Ja kāds spēlētājs uzkāpj uz zilā lauciņa augam, kas pieder kādam citam spēlētājam, viņam jāmaksā šim spēlētājam  tik norēķina žetoni, cik kartiņu novietots pie auga + viens žetons par pašu augu.

 
Ja spēlētājs ir iztērējis savus norēķina žetonus, tad sava gājiena laikā viņš var pārdot sev piederošos augus vai rokās esošās kartiņas citiem spēlētājiem, vienojoties par cenu. Jāatceras, ka gājiena beigās viņam vienmēr jāatjauno rokās 7 kartiņu skaits.
Ja spēlētāja kauliņš nonāk uz sarkanā lauciņa, tad viņam jāpaceļ Mīnus kartiņa un jāizpilda kartiņā uzrakstītais.
Ja spēlētāja kauliņš nonāk uz zaļā lauciņa, tad viņam jāpaceļ Bonus kartiņa un jāizpilda kartiņā uzrakstītais.
                    
  


Spēlētājs, kurš veicis pilnu lielo apli, šķērsojot Sākuma lauciņu, saņem papildus 3 norēķina žetonus. Spēlētājs apejot mazo gadalaika apli saņem 1 norēķinu žetonu.


Ja spēlētājs iztērē visus žetonus, viņš zaudē un no spēles izstājas. Uzvar tas, kas uz spēles galda izvietojis visvairāk kartiņu un saņēmis visvairāk norēķinu žetonus. Par katru izvietoto kartiņu – 1 punkts, par katru īpašumā esošu augu – 1 punkts, par katru norēķina žetonu 1 punkts.

-Spēles nobeigums
Spēle ir beigusies, kad ir beidzies spēlei atvēlētais laiks vai arī kad visas kartiņas uz galda ir izvietotas. Katrs spēlētājs dod atgriezenisko saiti – kas patika spēlē, kādu bija izvēlējies stratēģiju, kas patika citu spēlētāju spēlē, ko saprata par procesiem augos.

-Ko dod spēle
Dod izpratni:
- par fotosintēzi; elpošanu, vielu veidošanu, uzkrāšanu, apputeksnēšanās, sēklu izplatīšanās, 
- par augu uzbūvi, - par vielu apriti dabā. 
Copyright NORDIC GROUP © 2011

   -.-